കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഷംസുദ്ദീന്‍ ടി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴുപ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷംസുദ്ദീന്‍ ടി കെ
വിലാസം താനത്തുപറമ്പില്‍ വീട്, ഇല്ലത്തുനഗര്‍, പള്ളുരുത്തി-682006
ഫോൺ 9846002323
മൊബൈല്‍ 9847263232
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍