കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഷ്റഫ് ടി കെ (ഷറഫ്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മട്ടാഞ്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് അഷ്റഫ് ടി കെ (ഷറഫ്)
വിലാസം 5/2497 തുരുത്തിപ്പള്ളിയില്‍, ഗുജറാത്തി റോഡ്, മട്ടാഞ്ചേരി-682002
ഫോൺ 04842229771
മൊബൈല്‍ 9846800523
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍