തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര തങ്കമണി വിജയന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 മുട്ടം ഡി,കൃഷ്ണകുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 വലിയകുഴി മണിലേഖ.എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 മുക്കാട് വി.സനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 ചൂണ്ടുപലക ജാസ്മിന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
6 പരിമണം ഷൈനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 കണിച്ചനല്ലൂര്‍ ഐ.തമ്പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
8 മലമേല്‍ക്കോട് എം.കെ വേണുകുമാര്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 ഏവൂര്‍ വടക്ക് എസ്.വിജയകുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 ഏവൂര്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബിന്ദു ശിവാനന്ദന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
11 കോട്ടാംകോയിക്കല്‍ തുളസി.റ്റി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
12 മാമ്പ്രയാലുംമൂട് ബിന്ദു രാജേന്ദ്രന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ചേപ്പാട് ശാലിനി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 കാഞ്ഞൂര്‍ കോട്ടയ്ക്കകം കെ.വിശ്വപ്രസാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍