ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദു ശിവാനന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഏവൂര്‍ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു ശിവാനന്ദന്‍
വിലാസം വാതല്ലൂര്‍ക്കാവില്‍, ഏവൂര്‍ വടക്ക്, ചേപ്പാട്-690507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8136839116
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍