ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

തങ്കമണി വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് തങ്കമണി വിജയന്‍
വിലാസം വൈഷ്ണവം, നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര, നങ്ങ്യാര്‍കുളങ്ങര പി.ഒ-690513
ഫോൺ 04792415183
മൊബൈല്‍ 9746926496
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍