തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ആലാ റ്റി സി രാജീവ് - മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 ഉമ്മാത്ത് സജികുമാര്‍ വി എന്‍ - മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 പൂമല സാമുവേല്‍കുട്ടി റ്റി ഒ - മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 മലമോടി സുധ ഷാജി - മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 കിണറുവിള കെ ആര്‍ മുരളീധരന്‍ പിളള - പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 വാളാപ്പുഴ ശരണ്യ പി എസ് - മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 തേവരകോട് ബിനി ജോസഫ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 കോടുകുളഞ്ഞി ബീന മാത്യു - മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 ചമ്മത്ത് അനൂപ് കെ കെ - മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
10 പെണ്ണുക്കര അനീഷ ബിജു - മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
11 പുല്ലാംതാഴം സീമ ശ്രീകുമാര്‍ - മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 ഉത്തരപ്പളളി എല്‍സി വര്‍ഗ്ഗീസ് - വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 നെടുവരംകോട് രാധാമണി - മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത