ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ആര്‍ മുരളീധരന്‍ പിളള -വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിണറുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ആര്‍ മുരളീധരന്‍ പിളള -
വിലാസം കാവുങ്കല്‍ കിഴക്കേതില്‍, പെണ്ണുക്കര, പെണ്ണുക്കര-689520
ഫോൺ 9495380297
മൊബൈല്‍ 9495380297
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍