തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - തൃക്കോവില്‍വട്ടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 തട്ടാര്‍ക്കോണം വിലാസിനി റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
2 ചെറിയേല ജലജകുമാരി എല്‍ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ വനിത
3 ആലുംമൂട് ബിനി തോമസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
4 കുരീപ്പള്ളി ബിനു പി ജോൺ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 നടുവിലക്കര ഷിബുലാല്‍ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
6 ചേരിക്കോണം സുനിത എസ്സ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 കണ്ണനല്ലൂര്‍ നോര്‍ത്ത് ഷാനിബ.എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
8 കണ്ണനല്ലൂര്‍ സജാദ് എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 പാങ്കോണം ആർ സതീഷ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 തൃക്കോവില്‍വട്ടം സിന്ധു ജി എസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 കുറുമണ്ണ അമ്മുമോള്‍ ജി എ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
12 മുഖത്തല ജ്യോതിഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 കിഴവൂര്‍ അലിയാരുകുട്ടി മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
14 തഴുത്തല മോനിഷ ബി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
15 കണ്ണനല്ലൂര്‍ സൌത്ത് ഷീബ ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
16 കമ്പിവിള എസ്സ് ശിവകുമാർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
17 പേരയം വസന്ത ബാലചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
18 പേരയം നോര്‍ത്ത് കബീർകുട്ടി മെമ്പര്‍ പി.എസ്.പി ജനറല്‍
19 മൈലാപ്പൂര്‍ റാഫി എ എം മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
20 പുതുച്ചിറ ഐ ഷാജഹാന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
21 ഡീസന്‍റ് ജംഗ്ഷന്‍ സിന്ധു എസ്സ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 വെട്ടിലത്താഴം ഗംഗാദേവി എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
23 ചെന്താപ്പൂര്‍ സീതാഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത