കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ സമിതി യോഗം 09.01.2023 തിങ്കളാഴ്ച 11.30 മണിക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനെക്സ് 2- ലെ ലയം ഹാളില്‍ വച്ച്  ചേരുന്നു