കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

Posted on Thursday, January 27, 2022

covid war room

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ  കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകൾ

 
 
 
 
 

തിരുവനന്തപുരം

Sl No

LB Name

LB Type

Dist

Covid War Room Number

Contact person

1

Thiruvananthapuram

Corporation

TVM

9496434440, 0471-2377702, 06

Nanthini M S

2

Attingal

Municipality

TVM

7594821291

HelpDesk

3

Nedumangad

Municipality

TVM

9526377112

Biju Soman,  JHI

4

Neyyattinkara

Municipality

TVM

9447239311

ASOK K C,  HI

5

Varkala

Municipality

TVM

9037516719, 9037516718

Saritha S,  JHI

6

Amboori

Grama Panchayat

TVM

8547445557

Sanusuresh

7

Anad

Grama Panchayat

TVM

8921565868

Athira

8

Andoorkonam

Grama Panchayat

TVM

9496141441

Sunny Praveen

9

Anjuthengu

Grama Panchayat

TVM

9497661175(HC), 9497619730

Biju Kumar D, Sreehari KS

10

Aruvikkara

Grama Panchayat

TVM

9847247835

Prasanth (Senior clerk)

11

Aryanad

Grama Panchayat

TVM

9495225199

Ajithkumar T S(clerk)

12

Aryancode

Grama Panchayat

TVM

8075401631

Jeevalkumar(Vice President)

13

Athiyannoor

Grama Panchayat

TVM

9496040641

Rehamathula

14

Azhoor

Grama Panchayat

TVM

8589889990, 9747277145 (HI phc)

Sanal,  Health inspector phc

15

Balaramapuram

Grama Panchayat

TVM

0471-2400342

Biju Kumar R T(Secretarty)

16

Chemmaruthy

Grama Panchayat

TVM

8921280489

Vinu

17

Chenkal

Grama Panchayat

TVM

8281905321

Sreenath S

18

Cherunniyoor

Grama Panchayat

TVM

8089890185

Anitha J,  HC

19

Chirayinkeezhu

Grama Panchayat

TVM

9656585101, 9495147729

Vinod Kumar,  S Bindhulekha

20

Edava

Grama Panchayat

TVM

9495383632

JAYARAJAN M C

21

Elakamon

Grama Panchayat

TVM

9847896705(J S)

Pramod B S

22

Kadakkavoor

Grama Panchayat

TVM

9846132576

Nitheesh

23

Kadinamkulam

Grama Panchayat

TVM

9995434948

Fazil

24

Kallara

Grama Panchayat

TVM

9496040711, 8921458834, 9946134123

war room emergency,  contact no,  vehicle

25

Kallikkadu

Grama Panchayat

TVM

9447982786

Arun

26

Kalliyoor

Grama Panchayat

TVM

7012410745

Lekha

27

Kanjiramkulam

Grama Panchayat

TVM

0471-2260031, 9946140165

shini

28

Karakulam

Grama Panchayat

TVM

8547882384

Sandhya

29

Karavaram

Grama Panchayat

TVM

7736738481

Vijin

30

Karode

Grama Panchayat

TVM

9946528351

Saiju Neyyanad

31

Karumkulam

Grama Panchayat

TVM

9526656189

Javahar C L

32

Kattakkada

Grama Panchayat

TVM

9207154601

Sanu

33

Kilimanoor

Grama Panchayat

TVM

0470-2672222, 9496040723, 9496040722, 9995388598

 

34

Kizhuvilam

Grama Panchayat

TVM

9562556207

Bensilal K R

35

Kollayil

Grama Panchayat

TVM

8590234448

Shiju

36

Kottukal

Grama Panchayat

TVM

9961550021

AnilKumar

37

Kulathoor

Grama Panchayat

TVM

9847578812

Tony

38

Kunnathukal

Grama Panchayat

TVM

9539098915, 9539098941, 9539098945

Lalumon F M

39

Kuttichal

Grama Panchayat

TVM

9446550658(HI), 9895323486, 9446172934, 9496040683

Jayasekhar(HI), Dr.Joy John, Elizebath selvaraj(standing Committe), Secretary

40

Madavoor

Grama Panchayat

TVM

9446752512

Sunil Kumar

41

Malayinkeezh

Grama Panchayat

TVM

8921891914

Plaiju V K

42

Manamboor

Grama Panchayat

TVM

9497560754, 9446103424

Sameerkhan,  Vishujith

43

Mangalapuram

Grama Panchayat

TVM

9447658238, 9447366532, 9946954333

Akilesh (HI),  jyothis (secretary),  suhas

44

Manickal

Grama Panchayat

TVM

4712731303

 

45

Maranalloor

Grama Panchayat

TVM

8075478112

Subhash

46

Mudakkal

Grama Panchayat

TVM

7025939171

shimi

47

Nagaroor

Grama Panchayat

TVM

9447783892

Krishna Kumar C

48

Nanniyode

Grama Panchayat

TVM

4722842200

 

49

Navaikulam

Grama Panchayat

TVM

8089435603

Rakesh

50

Nellanad

Grama Panchayat

TVM

9447787775

Arun

51

Ottasekharamangalam

Grama Panchayat

TVM

9495340063

Rajesh

52

Ottoor

Grama Panchayat

TVM

9744664449

Nahas, HC

53

Pallichal

Grama Panchayat

TVM

9746278307

Kiran

54

Pallickal

Grama Panchayat

TVM

9846008516

Venugapal C

55

Panavoor

Grama Panchayat

TVM

9446127328, 9495857358, 9539769161

Arun,  Jasna,  Ananthu

56

Pangode

Grama Panchayat

TVM

9567772172

Kiran

57

Parassala

Grama Panchayat

TVM

8590535096

Anoop

58

Pazhayakunnummel

Grama Panchayat

TVM

0470-2672335, 93833474073

 

59

Peringammala

Grama Panchayat

TVM

4722845532

 

60

Perumkadavila

Grama Panchayat

TVM

9447343124,  8606070847

Rejith R, Mithunkrishnan R S

61

Poovachal

Grama Panchayat

TVM

703449335

ArunPrasad(HC)

62

Poovar

Grama Panchayat

TVM

9495567586

Subin S V

63

Pothencode

Grama Panchayat

TVM

8848549758

Shibu

64

Pulimath

Grama Panchayat

TVM

9645548097

Sarath S Kurup

65

Pullampara

Grama Panchayat

TVM

9446615370

Manoj, JS

66

Thirupuram

Grama Panchayat

TVM

9526424347

Sreekanth

67

Tholicode

Grama Panchayat

TVM

9447552166

Sharafudeen

68

Uzhamalakkal

Grama Panchayat

TVM

9446752406, 9947358086

Bijulekha, Shijilal

69

Vakkom

Grama Panchayat

TVM

9048088272, 9645447143

Section clerk, julee(st.com.chairman)

70

Vamanapuram

Grama Panchayat

TVM

9495656147

Sabeena. AS

71

Vellanad

Grama Panchayat

TVM

8281417978

Sureshkumar(clerk)

72

Vellarada

Grama Panchayat

TVM

9809690811, 8921843366

Vivek(Clerk), Vaisakh

73

Vembayam

Grama Panchayat

TVM

9495271767

Reji

74

Venganoor

Grama Panchayat

TVM

9446453014

Ajay Kumar

75

Vettoor

Grama Panchayat

TVM

9895138024

Ahras

76

Vilappil

Grama Panchayat

TVM

9995924108

Asif Hussain

77

Vilavoorkkal

Grama Panchayat

TVM

0471-2282055

 

78

Vithura

Grama Panchayat

TVM

9447892977

John K Stephen(JS)

79

Pothencode

Block Panchayat

TVM

9446553706

Rafeek, Makesh,  Raji M S (HC)

 

 

കൊല്ലം ജില്ല top

Sl No

Name of LB

LB Type

Covid War Room Number

Contact person

1

Adichanalloor

Grama Panchayat

(1) 9447798278, (2)8891706887, (3)8075504560, (4) 9495710442

(1) Mary Sheeja, (2) Anvar Rahman, (3) Babu Sherif, (4) Sajikumar

2

Alappad

Grama Panchayat

9496041713, 85472 24142

1.B.Rekha, 2.Anilkumar.S

3

Alayamon

Grama Panchayat

0475-2304229, 8547505996

Mujeeb S

4

Anchal

Grama Panchayat

040752273236, 8304007077

1.Prakash M, 2. Ajith Alex, 3. Pramod P

5

Ariencavu

Grama Panchayat

(1)8304032664,(2)8086352801

1.Baiju M Basheer 2.Pradeep E V
 3. Sajana S

6

Chadayamangalam

Grama Panchayat

1) 9447497490, 2)8943496267

1) Shajahan, 2) Sumesh

7

Chathannoor

Grama Panchayat

04742593254, 9995456785

1)Sajithomas, 2)Vishnu S 3)Subin S Babu

8

Chavara

Grama Panchayat

9496041795, 9809720278

(1)Sivakumar,(2)Reji Charles

9

Chirakkara

Grama Panchayat

9497705473, 9526310164

Baiju,Harison

10

Chirakkara

Grama Panchayat

   

11

Chithara

Grama Panchayat

1.9544631628, 2.8547228052

1.Muhsin, 2.Binu

12

Clappana

Grama Panchayat

9446526931, 7907986174, 9495061575

Titus.P Hassitha.A A.A.Nizar

13

East Kallada

Grama Panchayat

0474-2585223

SWAPNA.V

14

Edamulakkal

Grama Panchayat

0475 2273344
 8281156911
 9567499769

Office Number
 Ambilikala A C
 Sabu D

15

Elamadu

Grama Panchayat

0474-2670237

1.Nisha J Kumar,2. Athira Raj

16

Elampalloor

Grama Panchayat

0474-2527210

2 .Binu T,2 .Manjima K S

17

Ezhukone

Grama Panchayat

0474-2482301

2 jaya.B.2,Pramodroy

18

Ittiva

Grama Panchayat

0474-2439524

Jamaludeen

19

Kadakkal

Grama Panchayat

0474-2422045

1.Favaz.S.N , 2. Shaiju.B.L

20

Kalluvathukkal

Grama Panchayat

0474-2572034

Abdul Latheef

21

Karavaloor

Grama Panchayat

0475-2250600

KALA S

22

Kareepra

Grama Panchayat

0474-2522376

Jalaja R

23

Kottamkara

Grama Panchayat

0474-2715781

Vijith.V

24

Kulakkada

Grama Panchayat

0474 2415536
 9995203694
 9495318478

1.Sujithkumar V,2) Sreeni S

25

Kulasekharapuram

Grama Panchayat

9496041706

1. Sudheer.A
 2. Sidhik Kutty C M

26

Kulathoopuzha

Grama Panchayat

0475-2317527

Sukesh M.S

27

Kummil

Grama Panchayat

0474-2448500,9446110427

Anilal.V.R

28

Kummil

Grama Panchayat

   

29

Kundara

Grama Panchayat

0474-2522289

1.Shamna M.K,2.Priyanka.A.R

30

Kunnathoor

Grama Panchayat

9496041726

Anilkumar G.U,Ajithakumari

31

Mayyanad

Grama Panchayat

0474-2555267

KRISHNAKUMAR S

32

Melila

Grama Panchayat

9497778146 0474-2402545

Bhavana P M,Anilkumar R

33

Munroethuruthu

Grama Panchayat

0474-2542361

Remadevi

34

Mylom

Grama Panchayat

0474-2453144

Sunilkumar R S

35

Mynagappally

Grama Panchayat

9496819790

Bijukumar

36

Nedumpana

Grama Panchayat

0474-2562059, 9895230672

Bikjukumar

37

Neduvathoor

Grama Panchayat

0474-2454314,9446364261

Gireesh kumar,Jijo lowrence

38

Neendakara

Grama Panchayat

0476-2680332

Vishnudas

39

Nilamel

Grama Panchayat

0474-2433222

Praveen S, Anil Kunjumon, Anil kumar P S

40

Oachira

Grama Panchayat

0476-2690233

G Radhakrishnan

41

Panayam

Grama Panchayat

04742553988, 8848972210

SREEKUMAR T S

42

Panmana

Grama Panchayat

04762670296, 9446594213,9497416582

HARIKUMAR B, MONISHA S

43

Pathanapuram

Grama Panchayat

4752352347

Biju.s

44

Pattazhi

Grama Panchayat

9188321932

Anil Abraham

45

Pattazhi Vadakkekara

Grama Panchayat

9495753634

Rajendran G

46

Pavithreswaram

Grama Panchayat

9497220220, 04742415527

Suresh Kumar S

47

Perayam

Grama Panchayat

9446246505

ABHAYAN C

48

Perinad

Grama Panchayat

9446505531

BINDU S K

49

Piravanthoor

Grama Panchayat

9188080309

Manu Lekshman

50

Poothakkulam

Grama Panchayat

0474-2512268

H.Radhamma

51

Pooyappally

Grama Panchayat

6282227004

Veena.S

52

Poruvazhy

Grama Panchayat

0476-2820543

C.O.Komalavalli

53

Sasthamcotta

Grama Panchayat

8590874347

Gopinathakurup B

54

Sooranad North

Grama Panchayat

0476-2851341, 9496560212

Sunil David

55

Sooranad South

Grama Panchayat

0476-2851349,

Revivarma Kumar M P

56

Thalavoor

Grama Panchayat

0475-2328128, 9544375968

Ramesh Kumar P

57

Thazhava

Grama Panchayat

9048509366

Presannan S

58

Thekkumbhagom

Grama Panchayat

9495752579 ,7510266743

Sreejith,Sanil Kumar

59

Thenmala

Grama Panchayat

0475-2344526, 9447903429

Syam D R

60

Thevalakkara

Grama Panchayat

0476-2872031, 9656776788

Saji S

61

Thodiyoor

Grama Panchayat

9447790394

Shambhu S

62

Thrikkaruva

Grama Panchayat

7558957186, 9446942185,

Ranju R, Sujithkumar

63

Thrikkovilvattom

Grama Panchayat

9496041811, 9400700000 , 9497642463 , 8547857512 , 9496737065

S N Ajith, sathi,sajeev S ,Dr Niza,mary lima michael

64

Ummannoor

Grama Panchayat

9496041730 /9747445503

Raju.M,Priya Suresh

65

Velinalloor

Grama Panchayat

9447820908, 9495473550

Mary Cherian, Sheethal S

66

Veliyam

Grama Panchayat

6282635428

Haseena.N

67

Vettikkavala

Grama Panchayat

9497614747

Venu B

68

Vilakkudy

Grama Panchayat

4752322027, 9400500749

K sasikumar

69

West Kallada

Grama Panchayat

9747770795

Vinod M

70

Yeroor

Grama Panchayat

9895272307

Aneesh R S

71

Kollam

Corporation

   

72

Karunagappally

Municipality

   

73

Kottarakara

Municipality

   

74

Paravoor

Municipality

   

75

Punaloor

Municipality

   

പത്തനംതിട്ട ജില്ല top

Sl.No

Name of LB

LB Type

Control Room Numbers

Person in charge

Designation

1

Adoor

Municipality

04734 2208362

Shaju George

Superintendent

2

Pandalam

Municipality

04734-252251, 9656405261

R Rekha 

Superintendent

3

Pathanamthitta

Municipality

0468 2222249, 9447593033

Aneez P Mohammad

Health Inspector

4

Thiruvalla

Municipality

0469-2701315

Santhosh Kumar A

Revenue Officer Grade II

5

Anicadu

Grama Panchayat

9,94,61,10,684

Muhammed Anas P

Clerk

6

Aranmula

Grama Panchayat

0469-2319139,9645911934

RENJINI L

Sr.Clerk

7

Aruvapulam

Grama Panchayat

0468-2242357, 9745092977

Sunitha.S

Clerk

8

Ayiroor

Grama Panchayat

9496793338

JINU JAIN

CLERK

9

Chenneerkara

Grama Panchayat

04682350316, 9447082688

Gopakumar

Health Inspector

10

Cherukole

Grama Panchayat

9961323558

Hemanth S

Clerk

11

Chittar

Grama Panchayat

04735-255225, 9207613745

Anandhu Harikumar

Clerk

12

Elanthoor

Grama Panchayat

0468-2362037,9947083472

Prasanth A. V.

Head Clerk

13

Enadimangalam

Grama Panchayat

04734246031, 9496042690, 9846879571

Viji Vasavan

Sr Clerk

14

Erathu

Grama Panchayat

04734228256, 8921018348

Vishnu V

Sr.clerk

15

Eraviperoor

Grama Panchayat

8547308400

Sindhu

Junior Superintendent

16

Ezhamkulam

Grama Panchayat

9447274931

Renjith J V

Clerk

17

Ezhumattoor

Grama Panchayat

9447024447 ,  0469-2650528

LIJU D L

Sr. Clerk

18

Kadampanadu

Grama Panchayat

0473-4282026, 9946399251

Rajendrakurup.R

Clerk

19

Kadapra

Grama Panchayat

0469-2610246, 9496042617

Bindu C

Junior Superintendent

20

Kalanjoor

Grama Panchayat

8281522605

Archana

Sr.clerk

21

Kallooppara

Grama Panchayat

0469-2677237,   9846577115

Ronald M

Clerk

22

Kaviyoor

Grama Panchayat

0469-2619253,   9048110776   ,9020506095,   9747528001

Vishnu M Pillai

Clerk

23

Kodumon

Grama Panchayat

04734-285225, 9495237908

Krishnakumari B

Head Clerk

24

Koipuram

Grama Panchayat

9497103372

Sabeena

Head Clerk

25

Konni

Grama Panchayat

0468 2242223, 7561812733, 9809644345

Lillikutty T M

Clerk

26

Kottanadu

Grama Panchayat

0469-2773253, 8281773737, 9496042607,  9447904464

Shyni Peter

Senior Clerk

27

Kottangal

Grama Panchayat

0469-2696236

Sunilkumar P K

Clerk

28

Kozhenchery

Grama Panchayat

0468 2212052, 6235686089

Meera P L

Health Inspector

29

Kulanada

Grama Panchayat

04734 260272

Ullas B

Junior Superintendent

30

Kunnathanam

Grama Panchayat

0469-2693236

Syamkumar B

Clerk

31

Kuttoor

Grama Panchayat

0 4692614387, 9995476046

Binu V K

Head Clerk

32

Malayalapuzha

Grama Panchayat

0468-2300223

Aniyathi A R

Sr. Clerk

33

Mallappally

Grama Panchayat

0469-2682254,8075772605

Jyothy R S

Sr.Clerk

34

Mallapuzhassery

Grama Panchayat

04682312162,   9446855054

BIJU B

Head Clerk

35

Mezhuveli

Grama Panchayat

0468-2257228-9497106052

Gopakumar R

Head Clerk

36

Mylapra

Grama Panchayat

9400339956

Shebin V Shaik

Clerk

37

Naranammoozhy

Grama Panchayat

04735-270228, 9778785780

Sunil Kumar G

Clerk

38

Naranganam

Grama Panchayat

9961711079

Johnson K

Sr. Clerk

39

Nedumpuram

Grama Panchayat

0469-2643187 , 9562363539

Aneesh  Kumar.K.V

Head Clerk

40

Niranam

Grama Panchayat

0469-2610254

Mathew Varghese

Clerk

41

Omallur

Grama Panchayat

04682350237, 9074153224

Anju s. Panicker

clerk

42

Pallickal

Grama Panchayat

04734 288621, 9747823553

Arunmohan

Clerk

43

Pandalam Thekkekara

Grama Panchayat

04734 228498,  9495518355

Anish Kumar R

Sr. Clerk

44

Peringara

Grama Panchayat

0469-2630843, 9496042625

Vineesh

Clerk

45

Pramadom

Grama Panchayat

0468 2242215

Resmi B

Clerk

46

Puramattom

Grama Panchayat

0469-2664527 ,9249306564

Khamarudheen

Clerk

47

Ranni

Grama Panchayat

04735-227678,9496042655

Lincy M Kunjappan

Senior Clerk

48

Ranni Angadi

Grama Panchayat

04735-226275 , 9995424424

Rajesh.V.S

Clerk

49

Ranni Pazhavangadi

Grama Panchayat

04735-226257,9496469776

Prejith P.Presannan

Clerk

50

Ranni Perunad

Grama Panchayat

04735-240230,9946989598

Rajesh Ravi

Clerk

51

Seethathodu

Grama Panchayat

04735-258048, 7558062075, 9747491222, 8921701823, 9496042664

Aneesh Prabhakar

Head Clerk

52

Thannithodu

Grama Panchayat

0468-2382223,9961142876,

Saji MT

Clerk

53

Thottapuzhassery

Grama Panchayat

04682-214387,8281300828

Riyas Ahammed P Y

Senior Clerk

54

Thumpamon

Grama Panchayat

6282193313 , 9037900000

Anoop M V

Clerk

55

Vadasserikkara

Grama Panchayat

04735-252029 , 9496930873

Prajeesh Kandoli

Senior Clerk

56

Vallicode

Grama Panchayat

6235658080  , 0468-2350229

Sinimol  K S

Sr.Clerk

57

Vechuchira

Grama Panchayat

04735-26538, 9496930000

Manoj Kumar v

Head Clerk

 

ആലപ്പുഴ ജില്ല top

Sl No

Name of LSGI

Covid Control Room Contact Number

1

Ala Grama Panchayat

9496700157

 

 

2

Alappuzha Municipality

4772251792

 

 

3

Ambalappuzha North Grama Panchayat

8304890327

 

 

4

Ambalappuzha South Grama Panchayat

8547677033

8547637033

7356472033

5

Arattupuzha Grama Panchayat

9400648711

9446944896

 

6

Arookutty Grama Panchayat

9539572119

 

 

7

Aroor Grama Panchayat

7736673866

 

 

8

Aryad Grama Panchayat

9961588031

 

 

9

Bharanikkavu Grama Panchayat

8547539590

4792332026

 

10

Budhanoor Grama Panchayat

8547294943

 

 

11

Champakkulam Grama Panchayat

8891364891

 

 

12

Chengannur Municipality

6235435260

 

 

13

Chennampallippuram Grama Panchayat

9497582230

 

 

14

Chennithala Thripperunthura Grama Panchayat

9747871226

 

 

15

Cheppad Grama Panchayat

7012389457

 

 

16

Cheriyanad Grama Panchayat

6282259052

 

 

17

Cherthala Municipality

 

 

 

18

Cherthala South Grama Panchayat

8606502783

 

 

19

Cheruthana Grama Panchayat

8943203704

 

 

20

Chettikulangara Grama Panchayat

7736657567

 

 

21

Chingoli Grama Panchayat

7994856156

 

 

22

Chunakkara Grama Panchayat

9526528711

 

 

23

Devikulangara Grama Panchayat

9995795744

 

 

24

Edathua Grama Panchayat

8281592413

 

 

25

Ezhupunna Grama Panchayat

9961943614

 

 

26

Harippad Municipality

4792412766

 

 

27

Kadakkarappally Grama Panchayat

8547133542

 

 

28

Kainakary Grama Panchayat

9567697552

 

 

29

Kandalloor Grama Panchayat

7736776716

 

 

30

Kanjikkuzhi Grama Panchayat

8281040894

 

 

31

Karthikappally Grama Panchayat

9446695467

 

 

32

Karuvatta Grama Panchayat

9526314581

 

 

33

Kavalam Grama Panchayat

8281040913

 

 

34

Kayamkulam Municipality

4792445060

 

 

35

Kodamthuruth Grama Panchayat

8089212249

 

 

36

Krishnapuram Grama Panchayat

9207510431

 

 

37

Kumarapuram Grama Panchayat

9400139064

 

 

38

Kuthiathode Grama Panchayat

7356362250

 

 

39

Mannanchery Grama Panchayat

9846006148

 

 

40

Mannar Grama Panchayat

9497023318

 

 

41

Mararikkulam North Grama Panchayat

8089330230

 

 

42

Mararikkulam South Grama Panchayat

8086190006

 

 

43

Mavelikkara Thamarakkulam Grama Panchayat

7994123129

 

 

44

Mavelikkara Thekkekkara Grama Panchayat

9562779422

 

 

45

Mavelikkarar Municipality

8075535005

7907085781

 

46

Muhamma Grama Panchayat

9745581951

 

 

47

Mulakuzha Grama Panchayat

8089539197

 

 

48

Muthukulam Grama Panchayat

7356576052

 

 

49

Muttar Grama Panchayat

7902640622

 

 

50

Nedumudi Grama Panchayat

8089580441

 

 

51

Neelamperoor Grama Panchayat

9539541676

 

 

52

Nooranad Grama Panchayat

7012942027

 

 

53

Palamel Grama Panchayat

8089813626

8043918626

 

54

Pallippad Grama Panchayat

8138004088

 

 

55

Panavally Grama Panchayat

8156914874

 

 

56

Pandanad Grama Panchayat

8547700140

 

 

57

Pathiyoor Grama Panchayat

9745823112

 

 

58

Pattanakkad Grama Panchayat

7025913210

 

 

59

Perumbalam Grama Panchayat

8304834233

 

 

60

Pulinkunnu Grama Panchayat

8078095542

 

 

61

Puliyoor Grama Panchayat

8547524340

 

 

62

Punnapra North Grama Panchayat

8304917472

 

 

63

Punnapra south Grama Panchayat

9400945370

 

 

64

Purakkad Grama Panchayat

8089271808

 

 

65

Ramankary Grama Panchayat

9061973675

 

 

66

Thakazhi Grama Panchayat

8129020129

 

 

67

Thalavadi Grama Panchayat

8078293424

 

 

68

Thanneermukkam Grama Panchayat

8590835764

 

 

69

Thazhakkara Grama Panchayat

4792356048

 

 

70

Thiruvanvandoor Grama Panchayat

7994689923

 

 

71

Thrikkunnappuzha Grama Panchayat

9496331725

 

 

72

Thuravoor Grama Panchayat

7012549492

 

 

73

Thycattussery Grama Panchayat

7356463611

 

 

74

Vallikunnam Grama Panchayat

9645023945

 

 

75

Vayalar Grama Panchayat

9072249184

 

 

76

Veeyapuram Grama Panchayat

7994295966

 

 

77

Veliyanad Grama Panchayat

9544780125

 

 

78

Venmony Grama Panchayat

9656302237

 

 

 

കോട്ടയം ജില്ല top

Sl No

Name of LSGI

Covid - 19 Control Room/Helpdesk Numbers (Mobile/Landline)

 Number 1

 Number 2

 Number 3

 Number 4

 Number 5

 

Grama Panchayats

 

 

 

 

 

1

Akalakkunnam

9496044684

9447567448

8848976107

9747837120

 

2

Arpookkara

9446914876

8590311906

9447191870

0481-2597230

9495750254

3

Athirampuzha

9496044633

9496044632

9446397890

0481-2730564

9645440931

4

Ayarkunnam

9496002041

9496044697

9496002033

9946356595

9495327280

5

Aymanam

9496044630

9496044631

9446373028

9847066250

9447103759

6

Bharananganam

9497863783

9496114580

9947111706

9447568467

9400870047

7

Chempu

8547571633

8547571636

9495793116

9400675950

4829273123

8

Chirakkadavu

9744388788

9947987411

9495444240

9526265256

4828221376

9

Elikkulam

9446204953, 9496044686

9526726242

9846292423, 9947921250

9446582373

8606548854

10

Erumely

9496044735

9496044734

9496608122

 

 

11

Kadanadu

9447523185

9496532692

9037609611

8156908048

04822-246337

12

Kadaplamattom

9496044639

9496044638

9544684326

9496669511

8547672639

13

Kaduthuruthy

7025554512

9446053471

8111917445

7907199361

04829-282280

14

Kallara

9447796801

7306038945

9846162251

9495659890

9061632870

15

Kanakkary

9497616800

9847218955

9605756128

9946357876

04822-228337

16

Kangazha

4812494321

9496948589

9495873774

 

 

17

Kanjirappally

9995748502

9562928502

9496044737

 

 

18

Karoor

9846889679

7559887918

9207699388

8590383893

6282228498

19

Karukachal

9605273128

9961040197

9947182151

8547398485

9947376746

20

Kidangoor

9495021564

9495352864

9846740274

9961839850

 

21

Kooroppada

9447567642

9846134730

9747282230

9188767401

9496026472

22

Koottickal

04828 284127

9061595630

9605567179

8921574580

9496724994

23

Koruthode

04828-281100

9846617377

9526695031

9446010398

9744482344

24

Kozhuvanal

4822267037

9633759003

9496380516

9847191655

9400567690

25

Kumarakom

4812524322

9995316835

7736426850

9447806536

9947424196

26

Kuravilangadu

04822 230236

9495213217

9447057736

9447958859

 

27

Kurichy

048-12321539

8921266001

9400820859

8281841751

9895785791

28

Madappally

0481-2472031

9446570850

9847754070

9447145337

9495628936

29

Manarcadu

0481 - 2372828

9995449748

7736107702

9746918537

9061672407

30

Manimala

04828-247126

9496044741

9496044740

9495445494

8281669596

31

Manjoor

04829-242337

9495658574

9745743374

9605614477

9446753949

32

Marangattupally

04822-251037

9496044641

9496044640

9447887271

9495381309

33

Maravanthuruthu

04829-236150

9847132949

9895602330

9656563449

9497068213

34

Meenachil

04822-236337

9496044662

9496044663

9048749793

9605575138

35

Meenadom

0481-2555307

9495543808

9496044695

9447230391

9446860868

36

Melukavu

04822-219028

9947274575

9495664974

7012696881

9496541149

37

Moonnilavu

04822-286179

9074040886

9544667888

8606153883

907213343

38

Mulakkulam

04829-251246

9497822996

9496796597

9495352993

9496181287

39

Mundakayam

4828272490

9496044742

9496044743

4828272572

8891147357

40

Mutholy

04822-205511

9388675204

9496044665

9656803017

7907783970

41

Nedumkunnam

0481-2415129

9496044728

9496044729

9605898092

9747470092

42

Neendoor

0481-2712370

9446192991

7012910871

8281177099

9496800653

43

Njeezhoor

04829-263660

9496044622

9495110259

9400634194

9447807928

44

Paippadu

0481-2446087

9496044716

9496044717

9961194114

7012882783

45

Pallickathodu

4812551041

9446859011

9447601089

9446821489

8075811872

46

Pampady

0481-2505323

9496044691

9605076872

9447867321

9605107942

47

Panachikadu

0481 2330365

9496044703

9544019910

9947274642

9446120047

48

Parathodu

4828234400

8086868980

8594064991

9496044745

9037623312

49

Poonjar

9447122702

9497091367

9895442005

9400509372

9496265334

50

Poonjar Thekkekkara

4822272171

9446665445

9495048275

 

 

51

Puthuppally

4812352493

9995487548

9207202510

9995899825

8714149001

52

Ramapuram

9447148062

9496304241

9961142373

9947163448

9947925852

53

T V Puram

7510253103

7510217347

9496044608

4829210287

9496044609

54

Teekoy

4822281029

9496044678

7025460720

9947525188

9446706354

55

Thalanadu

9495425574, 9496044680

8921803366

7558094310

9895200180

9496044681

56

Thalappalam

9496044676

9496044677

8606096608

9747456777

9447456557

57

Thalayazham

9496044602

9496044603

9995758235

9495704454

9605410120

58

Thalayolaparambu

9447138085

7907673197

9061993403

9188230882

7907148366

59

Thidanadu

9495608461

9447484824

9496941881

9400231058

6282363576

60

Thiruvarppu

4812382266

9447563761

7356230232

9745264686

8848066343

61

Thrikkodithanam

9747676983

9447249240

9446759252

8289944292

9745686757

62

Udayanapuram

9947965114

9496044613

9496189956

9696544488

9188162598

63

Uzhavoor

4822240124

9497324004

9496800680

9526222938

9400661998

64

Vakathanam

0481-2462243

9496044722

7025475482

9496243132

8593030814

65

Vazhappally

9847194083

9447137537

9656196604

7012525107

9544399525

66

Vechoor

9495216001

9446123039

7902396411

7736166462

8156894707

67

Vazhoor

8289958723

9496044733

9495573691

7025256449

9496044732

68

Veliyannoor

9447910781

9496044645

8281529273

9447356305

9497856996

69

Vellavoor

9447910781

9496044645

8281888805

9497102472

8547217539

70

Velloor

8075556748

9961315365

9447123788

9446205953

9495504419

71

Vijayapuram

4812578463

9496044706

9496044707

9961636851

9495200022

 

MUNICIPALITY

         

1

Changanassery Municipality

0481-2420044, 9447130277

9447200043

8129324543

9562245781

8547574262

2

Ettumanoor Municipality

0481-2535565,

8547283274

9447572486

 

 

3

Erattupetta Municipality

0482-2272063

9495647354

9074378148

9048406989

8289800559

4

Pala Municipality

04822-212328

9961397676

9745695594

9447383743

9037256912

5

Kottayam Municipality

0481-2566665

9447557673

 

 

 

6

Vaikom Municipality

4829217544

9497764470

9656909088

7356187410

8547424330

 

ഇടുക്കി top

Sl No

LB Name Eng

LB Type

Covid War Room Number

Contact person

1

Kattappana

Municipality

8547667931

Anupriya KS (HI Incharge)

2

Thodupuzha

Municipality

4862222711

Pradeep raj(HI)

3

Adimaly

Grama Panchayat

 

 

4

Alakkode

Grama Panchayat

9495782044

Sarath Sankar

5

Arakulam

Grama Panchayat

9995768099

Ajo Mathew

6

Ayyappancoil

Grama Panchayat

8129826232

Jisha S Kumar (Clerk)

7

Bisonvalley

Grama Panchayat

7510741806

Pramod N P

8

Chakkupallam

Grama Panchayat

9496045093

Vellayan R

9

Chinnakanal

Grama Panchayat

04868-249343, 9496045033

J Santhosh

10

Edavetty

Grama Panchayat

9961477932

Jaison J Myladoor

11

Elappara

Grama Panchayat

04869 242244

Shiju V J (UD)

12

Erattayar

Grama Panchayat

9947514262, 9544939573

P B Benoy(H C)

13

Idukki Kanjikuzhy

Grama Panchayat

9946859731

Subin Vincent

14

Kamakshy

Grama Panchayat

9747765686, 9947755686

Rajesh NT

15

Kanchiyar

Grama Panchayat

04868-271211, 9747122705

Satheesh C Mathew, Clerk

16

Kanthalloor

Grama Panchayat

04865246208 , 9846700700

Sajumohan (HC)

17

Karimannoor

Grama Panchayat

4862262221

Gibin Baby

18

Karimkunnam

Grama Panchayat

9496045101

Girijakumari (HC)

19

Karunapuram

Grama Panchayat

9544998367

Brightmon P (AS)

20

Kodikulam

Grama Panchayat

8547626321

Anoop E P

21

Kokkayar

Grama Panchayat

9497819339

Sophia P.A

22

Konnathady

Grama Panchayat

9496462284

Gokul Raj (Clerk)

23

Kudayathoor

Grama Panchayat

8943284998

Krishnakumar

24

Kumaramangalam

Grama Panchayat

9496821721

Rahul Ramesh

25

Kumily

Grama Panchayat

04869222035, 9846677628

Baiju K Lal(AS)

26

Manakkad

Grama Panchayat

8281288451

Smitha Anil, HC

27

Mankulam

Grama Panchayat

7306078400

Jessy Mathew

28

Marayoor

Grama Panchayat

4865252316/ 9645414061

Bijukumar M (AS)

29

Mariyapuram

Grama Panchayat

9947260950

Wilson John

30

Munnar

Grama Panchayat

4865230322, 9447981079

Ajayakumar (AS)

31

Muttom

Grama Panchayat

9495818556

Radhakrishnan T S

32

Nedumkandam

Grama Panchayat

nil

 

33

Pallivasal

Grama Panchayat

9446416410

Anoop K N (AS)

34

Pampadumpara

Grama Panchayat

8075789978

Sajith KR

35

Peerumedu

Grama Panchayat

4869232038-9961000000

Sreekumar S (JS)

36

Peruvanthanam

Grama Panchayat

8921089397

Deepa N. (HC)

37

Purapuzha

Grama Panchayat

9605110630

Sunish Joeph

38

Rajakkad

Grama Panchayat

8289955766,9496045047,04868 242343

sreejith G(clerk)

39

Rajakumari

Grama Panchayat

9645086654

Najeem

40

Santhanpara

Grama Panchayat

4868247230-9446000000

Gopalakrishna Pillai K (AS)

41

Senapathy

Grama Panchayat

04868-245080, 9846182900

Syam Sasi

42

Udumbanchola

Grama Panchayat

9446341426

Mathew John JS

43

Udumbanoor

Grama Panchayat

9847498079

Shaju M B

44

Upputhara

Grama Panchayat

04869-244241, 9496045083

Sijo Kurian (HC)

45

Vandanmedu

Grama Panchayat

9495045085

Shamnad I

46

Vandiperiyar

Grama Panchayat

04869 252258,9605703709

Akhilesh S

47

Vannappuram

Grama Panchayat

8921386764

Rathesh R

48

Vathikudy

Grama Panchayat

9446224779

Ravikumar R

49

Vattavada

Grama Panchayat

04865 097027,9447225283

jabaraj.P (AS)

50

Vazhathope

Grama Panchayat

9995306540

Subash Dominic

51

Vellathooval

Grama Panchayat

9447827111,04864-276222

Sajeev M D

52

Velliyamattom

Grama Panchayat

4862276226

Akhil Benny

എറണാകുളം ജില്ല top

Sl No

LB Name

LB Type

Covid War Room Number

Contact person

1

Cochin

Corporation

9495728516

Harsha

2

Aluva

Municipality

9446469057

SOORAJ P V , JHI

3

Angamaly

Municipality

4842452367

Shiyasudeen P M

4

Eloor

Municipality

4842545559

Biju V

5

Kalamassery

Municipality

 

 

6

Koothattukulam

Municipality

9847228729

D R BIJU (HI)

7

Kothamangalam

Municipality

9447289332

Joe Immanuael

8

Maradu

Municipality

9400772322

Jacobson

9

Muvattupuzha

Municipality

8086570259

VINCENT K V

10

North Paravur

Municipality

9847699076

Naushad M N

11

Perumbavoor

Municipality

9497407829

SANILKUMAR M C

12

Piravom

Municipality

4852242339

Anju K. Thampi (HI)

13

Thrikkakara

Municipality

9495209994

Amal

14

Tripunithura

Municipality

9495874024/6283762465

Ajeesh A R

15

Aikaranad

Grama Panchayat

9048703048

Saji Varghese

16

Alangad

Grama Panchayat

9846815028

 

17

Amballur

Grama Panchayat

9495252369

Sunitha

18

Arakuzha

Grama Panchayat

 

 

19

Asamannoor

Grama Panchayat

6238493321

Georgekutty P K

20

Avoly

Grama Panchayat

9496045855

Kishore B B

21

Ayavana

Grama Panchayat

6282527711

Janice C Alias

22

Ayyampuzha

Grama Panchayat

7510540729

 

23

Chellanam

Grama Panchayat

919946902227

J S. Shaju

24

Chendamangalam

Grama Panchayat

9495918568

 

25

Chengamanad

Grama Panchayat

8547570477

Joseph Shiju

26

Cheranallur

Grama Panchayat

914842430441

Joby joseph

27

Chittattukara

Grama Panchayat

9544792440

 

28

Choornikkara

Grama Panchayat

9633709275

 

29

Chottanikkara

Grama Panchayat

 

 

30

Edakkattuvayal

Grama Panchayat

9995707048

Anu R

31

Edathala

Grama Panchayat

9048675668

Manu Damodharan

32

Edavanakkad

Grama Panchayat

             8547405275, 9447698982

Shahaladharan

33

Elamkunnapuzha

Grama Panchayat

9744117955

Antony Jaison

34

Elanji

Grama Panchayat

7907613332

Srilla T

35

Ezhikkara

Grama Panchayat

9895328641 / 7558895180

Pradeep/Ushakumari

36

Kadamakudy

Grama Panchayat

9446078224

Shinoy

37

Kadungallur

Grama Panchayat

8921361606

 

38

Kalady

Grama Panchayat

9747810612

 

39

Kalloorkkad

Grama Panchayat

9072821957

Sunil C C

40

Kanjoor

Grama Panchayat

 

 

41