തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ആലപ്പുഴ - കുമാരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : സൂസി .ഒ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : യു പ്രദീപ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
യു പ്രദീപ് ചെയര്‍മാന്‍
2
വി പ്രസന്ന മെമ്പര്‍
3
കവിതാ രാജേഷ് മെമ്പര്‍
4
ശശികുമാര്‍ ജി മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
വിജിത ബിജു ചെയര്‍മാന്‍
2
സുധീര്‍ കെ മെമ്പര്‍
3
ഷാജഹാന്‍ ജെ മെമ്പര്‍
4
പ്രീയദര്‍ശിനി മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
പി. സോണി ചെയര്‍മാന്‍
2
ഓമന എന്‍ .കെ മെമ്പര്‍
3
ഗ്ലമി വാലടി മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ലതാ ശരവണ ചെയര്‍മാന്‍
2
രാജേഷ് ബാബു മെമ്പര്‍
3
സുമി സുരേഷ് മെമ്പര്‍