തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

കൊല്ലം - കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ജനപ്രതിനിധികള്‍
പ്രസിഡന്റ് : വല്‍സല കുമാരി.കെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ : ബിനേഷ്
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ബിനേഷ് ചെയര്‍മാന്‍
2
അനീഷ്യ കെ.ജി മെമ്പര്‍
3
അനില എസ് മെമ്പര്‍
4
സൂര്യ ജെ മെമ്പര്‍
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഷീജാരാധാകൃഷ്ണന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
രതീഷ്.എസ് മെമ്പര്‍
3
രാജന്‍ നാട്ടിശ്ശേരി മെമ്പര്‍
4
പ്രഭാകുമാരി.എസ് മെമ്പര്‍
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ഡാനിയേല്‍ തരകന്‍ ചെയര്‍മാന്‍
2
ബിജു.എസ് മെമ്പര്‍
3
അമല്‍ രാജ്. ആര്‍ മെമ്പര്‍
4
ബി.അരുണാമണി മെമ്പര്‍
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിററി
1
ശ്രീലേഖ.റ്റി ചെയര്‍മാന്‍
2
മജീന ദിലീപ് മെമ്പര്‍
3
രശ്മി രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍
4
റെജികുര്യന്‍ മെമ്പര്‍