ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജനി ബിജുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൃഷിഭവന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രജനി ബിജു
വിലാസം കണ്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ, പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947972042
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍ എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ.