ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രശാന്ത് രാജേന്ദ്രൻവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ദേവികുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രശാന്ത് രാജേന്ദ്രൻ
വിലാസം മുതലപ്പള്ളിൽ, പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846909557
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 12
തൊഴില്‍ പെയിന്റിംഗ്