ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ദേവികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രേഖവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളീക്കശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് രേഖ
വിലാസം നെടിയത്ത്തറയിൽ, പുതുപ്പള്ളി, പുതുപ്പള്ളി-690527
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746712528
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 12
തൊഴില്‍ ഹൗസ് വൈഫ്