ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൽമാൻ പൊന്നേറ്റിൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലിപ്പക്കുളം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് സൽമാൻ പൊന്നേറ്റിൽ
വിലാസം പൊന്നേറ്റിൽ, ഇലിപ്പക്കുളം, ഇലിപ്പക്കുളം-690503
ഫോൺ 04792331353
മൊബൈല്‍ 9496466647
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.ടെക്ക്
തൊഴില്‍ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ