ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഭിലാഷ് തൂമ്പിനാത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് അഭിലാഷ് തൂമ്പിനാത്ത്
വിലാസം തൂമ്പിനാത്ത്, മാവേലിക്കര, ചെന്നിത്തല സൌത്ത്-690105
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496273437
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി,ഐററി ഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്