തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പടിഞ്ഞാറേവഴി വിജയമ്മ ഫിലേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 ഇരമത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് നിഷ സോജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
3 ഇരമത്തൂര്‍ കിഴക്ക് പുഷ്പ ശശികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 നവോദയ വാര്‍ഡ് പ്രസന്ന കുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 ഒരിപ്രം രവി കുമാര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
6 കാരാഴ്മ ദീപ രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 കാരാഴ്മ കിഴക്ക് പ്രവീണ്‍ പി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
8 ആശ്രമം വാര്‍ഡ് ബിന്ദു പ്രദീപ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
9 പ്രായിക്കര ത്രേസ്യാമ്മ (ബിനി സുനില്‍) മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ചെറുകോല്‍ ഷിബു കിളിയമ്മന്‍ തറയില്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
11 ചെറുകോല്‍ പടിഞ്ഞാറ് ഗോപന്‍ ചെന്നിത്തല മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
12 കോട്ടയ്ക്കകം കീര്‍ത്തി വിപിന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
13 പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് വാര്‍ഡ് ജി ജയദേവ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
14 തൃപ്പെരുന്തുറ കെ വിനു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 ചാലാ ക്ഷേത്രം വാര്‍ഡ് ദിപു പടകത്തില്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
16 പിഎച്ച്സി വാര്‍ഡ് അജിത ദേവരാജന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 തെക്കുംമുറി അഭിലാഷ് തൂമ്പിനാത്ത് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 കാരിക്കുഴി ലീലാമ്മ ഡാനിയേല്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത