ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്ന കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നവോദയ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്ന കുമാരി
വിലാസം കുറ്റിയില്‍, തൃപ്പെരുന്തുറ, തൃപ്പെരുന്തുറ-690105
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961305623
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശ പ്രവര്‍ത്തക