ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെന്നിത്തല- തൃപ്പെരുന്തുറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രവീണ്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരാഴ്മ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രവീണ്‍ പി
വിലാസം കാര്‍ത്തിക നിവാസ്, കാരാഴ്മ, ചെറുകോല്‍-690104
ഫോൺ 0479 2325830
മൊബൈല്‍ 9562830856
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഐറ്റിഐ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്