ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പുഷ്പ കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍ ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് പുഷ്പ കുമാരി
വിലാസം മൂരിത്തിട്ട വീട്, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍, തിരുവന്‍വണ്ടൂര്‍-689109
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446248998
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കൊമേഷ്യല്‍ പ്രാക്റ്റീസ്
തൊഴില്‍ റിട്ട. വൊക്കേഷണല്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍