ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി വി രത്ന കുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളഞ്ഞികാരാഴ്മ
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി വി രത്ന കുമാരി
വിലാസം പുത്തന്‍പുരയ്ക്കല്‍ തെക്കേതില്‍, മാന്നാര്‍, വലിയകുളങ്ങര-690104
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605877822
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ