ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശാലിനി രഘുനാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സൊസെെറ്റി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ശാലിനി രഘുനാഥ്
വിലാസം നീലാഞ്ജനം, മാന്നാര്‍, മാന്നാര്‍-689622
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 991041029
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്സ്.സി, മൈക്രോ ബയോളജി
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ