ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മനോജ് മോഹന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പിഎച്ച്സി വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് മനോജ് മോഹന്‍
വിലാസം കടുവിനാല്‍, ചെറിയനാട്, ചെറിയനാട്-689511
ഫോൺ 9447272617
മൊബൈല്‍ 9447272617
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം, കര്‍ഷകന്‍