ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൂര്യ ജിജിമോന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമ്പുഴക്കരി പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സൂര്യ ജിജിമോന്‍
വിലാസം പുത്തന്‍പറമ്പില്‍, മാമ്പുഴക്കരി, രാമങ്കരി-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547910368
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍