ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മണ്ണഞ്ചരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലതിക ഉദയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഷണ്‍മുഖം
മെമ്പറുടെ പേര് ലതിക ഉദയന്‍
വിലാസം കൂട്ടുമ്മേല്‍വെളി, നേതാജി, നോര്‍ത്ത് ആര്യാട്-688538
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567415068
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് .എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍