ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിനിമോള്‍ സാംസണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് റീത്താപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് സിനിമോള്‍ സാംസണ്‍
വിലാസം അരേശ്ശേരില്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍, അര്‍ത്തുങ്കല്‍-688530
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495845981
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി(ഗ്രാഫ്റ്റ്സ്മാന്‍ സിവില്‍)
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക