ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

എഴുപുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ ശ്രീലേഖ അശോക്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സെന്റ് റാഫേല്‍സ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ ശ്രീലേഖ അശോക്
വിലാസം കാവില്‍താഴെ, എഴുപുന്ന, എഴുപുന്ന-688537
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7907861239
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡി എച്ച് എം എസ്
തൊഴില്‍ പ്രൊഫഷണല്‍