ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ കെ ഷിജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പത്മപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് കെ കെ ഷിജി
വിലാസം കുന്നേല്‍വെളി, പള്ളിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം-688541
ഫോൺ 9037907569
മൊബൈല്‍ 9037907569
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍