ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍ കെ മോഹന്‍ദാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൃഷിഭവന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍ കെ മോഹന്‍ദാസ്
വിലാസം നികര്‍ത്തില്‍, പള്ളിപ്പുറം, പള്ളിപ്പുറം-688541
ഫോൺ 9744073247
മൊബൈല്‍ 9744073247
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍