ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ജു റ്റി ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൈതക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജു റ്റി ജി
വിലാസം സുകുമാരി മന്ദിരം, കൈതക്കുഴി, ആദിച്ചനല്ലൂര്-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025507872
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍