ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഏലിയാമ്മ ജോണ്‍സണ്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെളിച്ചിക്കാല
മെമ്പറുടെ പേര് ഏലിയാമ്മ ജോണ്‍സണ്‍
വിലാസം നെല്ലിവിള പുത്തന്‍ വീട്, വെളിച്ചിക്കാല, വെളിച്ചിക്കാല-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078736328
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ളവ
തൊഴില്‍ മറ്റുള്ളവ