ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹരികുമാര്‍ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദിച്ചനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഹരികുമാര്‍ ബി
വിലാസം ശ്രീഹരി, Adichasnalloor, വെളിച്ചിക്കാല-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895108121
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ളവ
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍