ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ നിസ്സാം എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുണ്ടുമണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ നിസ്സാം എസ്
വിലാസം പുന്നവിള പുത്തന് വീട്, കുണ്ടുമണ്‍, വെളിച്ചിക്കാല-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356352902
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍