ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി. സുഭദ്രാമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളമട
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി. സുഭദ്രാമ്മ
വിലാസം രാഗേഷ് ഭവന്‍, കോട്ടയ്ക്കേറം, പാരിപ്പള്ളി-691574
ഫോൺ 9349626902
മൊബൈല്‍ 9349626902
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍