ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കല്ലുവാതുക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പി. പ്രതീഷ് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വിലവൂര്‍ക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് പി. പ്രതീഷ് കുമാര്‍
വിലാസം ചരുവിളപുത്തന്‍ വീട്, ചക്രംവിള, വിലവൂര്‍കോണം-691578
ഫോൺ 9446251705
മൊബൈല്‍ 9895154137
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ജി. ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ജേണലിസം
തൊഴില്‍ മാതൃഭൂമി സര്‍ക്കുലേഷന്‍