ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസന്നകുമാരി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സ്റ്റേഡിയം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസന്നകുമാരി എസ്
വിലാസം എ എസ് പി നിവാസ്, പൂതക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895462287
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ വര്‍ക്കര്‍, എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്