ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി ജി ജയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് വി ജി ജയ
വിലാസം പറങ്കിമാംവിള, മുക്കട, നെടുങ്ങോലം-691334
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947074043
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബികോം
തൊഴില്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനം