ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പന്‍മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കറുകത്തല ഇസ്മയിൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മിടാപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് കറുകത്തല ഇസ്മയിൽ
വിലാസം കറുകത്തല ബംഗ്ലാവ്, വടക്കുംതല, വടക്കുംതല കിഴക്ക്-690536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446226623
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍