ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ.റഷീദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുകുന്ദപുരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ.റഷീദ്
വിലാസം കൊപ്പാറയില്‍, മുകുന്ദപുരം, മുകുന്ദപുരം-691585
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446114999
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പത്താക്ലാസ്
തൊഴില്‍ കൃഷി