ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജെ പ്രമീളവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറ്റയം
മെമ്പറുടെ പേര് ജെ പ്രമീള
വിലാസം സജീവ്ഭവനം, ചിറ്റയം, ഇഞ്ചവിള-691601
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539570558
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക