ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജിത സജീവ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പളളിയറ
മെമ്പറുടെ പേര് രജിത സജീവ്
വിലാസം പറങ്കിമാംവിളപുത്തൻവീട്, മുളവന, മുളവന-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446054859
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി എച്ച് എസ് സി
തൊഴില്‍ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ, പൊതുപ്രവർത്തനം