ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ് പടപ്പക്കരവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പടപ്പക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ് പടപ്പക്കര
വിലാസം അനീഷ് ഭവൻ, പടപ്പക്കര, പടപ്പക്കര-691503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496468463
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്, പൊതുപ്രവർത്തനം