ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലാലി കെ ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടുവിള
മെമ്പറുടെ പേര് ലാലി കെ ജി
വിലാസം ഊറയ്കല്‍ വീട്, കൊടുവിള, കൊടുവിള പി.ഒ.-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9567018031
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 9 ാം ക്ലാസ്
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം