ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രൂതി എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊച്ചുപ്ലാമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രൂതി എസ്
വിലാസം പീടിയത്ത് വീട്, കിഴക്കേകല്ലട, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ 7510643110
മൊബൈല്‍ 7510643110
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി. മാത് സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല