ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉമാദേവിഅമ്മവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉപ്പൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉമാദേവിഅമ്മ
വിലാസം കവിതാ നിവാസ്, ഉപ്പൂട്, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495432401
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ.
തൊഴില്‍ വീട്ടമ്മ