ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീരാഗ് പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴയാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീരാഗ് പി
വിലാസം മംങ്ങാട്ടു മഠം, പഴയാര്‍, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ 0474 2585677
മൊബൈല്‍ 9995848555
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.ബി.എ(ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക് നോളജി)
തൊഴില്‍ ട്യൂട്ടോറിയല്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍