ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനീത വിജയപ്രകാശ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കട്ടയില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിനീത വിജയപ്രകാശ്
വിലാസം ശാന്തവിലാസം, കട്ടയില്‍, ഓടനാവട്ടം-691512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745638645
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍