ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലേഖ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പോങ്ങുംമുകള്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലേഖ പി
വിലാസം വിജയ വിലാസം, ഏറം, തടിക്കാട്-691306
ഫോൺ 9747918708
മൊബൈല്‍ 9847918708
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ആശാവര്‍ക്കര്‍