ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അഞ്ചല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആനന്ദി വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുരുവിക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് ആനന്ദി വി
വിലാസം ഷീജ വിലാസം, കുരുവിക്കോണം, നെടിയറ-691306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526896198
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പ്രേരക്(സാക്ഷരതാമിഷന്‍)